Stosowanie plików Cookies

1. Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.

3. Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.

4. Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.

5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a. Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 
Sposoby określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępów do Cookies

1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora

 

§1. Dane gromadzone przez Administratora

1. Usługodawca gromadzi, przetwarza oraz wykorzystuje dane osobowe dobrowolnie przekazywane przez Usługobiorców, wyłącznie, kiedy wyrażą oni zgodę na ich przetwarzanie.

2. Wszelkie informacje przekazywane przez Usługobiorców przetwarzane są przede wszystkim w celu realizacji w sposób prawidłowy usług świadczonych przez Serwis. Podczas gromadzenia danych osobowych zostaniesz każdorazowo poinformowany na jakiej podstawie i w jakim celu zbieramy Twoje dane.

3. Usługodawca gromadzi oraz przetwarza:
dane niezbędne do zarejestrowania Użytkownika oraz utworzenia Konta – adres poczty elektronicznej e-mail, hasło, imię i nazwisko, kraj pochodzenia a także nazwę firmy, Numer Identyfikacji Podatkowej oraz numer telefonu,

 

§2. Sposób wykorzystania danych osobowych.

1. Usługodawca może wykorzystywać informacje przekazane przez  Użytkownika wyłącznie w sposób określony w niniejszym dokumencie, mając na względzie treść wyrażonej przez Użytkownika zgody. Każdorazowe wykorzystanie informacji w inny sposób niż określony w niniejszym dokumencie będzie wiązało się z poinformowaniem Użytkowania o sposobie i celu ich wykorzystania oraz będzie wymagało od Usługobiorcy Użytkowania każdorazowego wyrażenia zgody na ich wykorzystanie.

2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przede wszystkim w celu właściwego prowadzenia Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w szczególności:

a. w celu obsługi procesu rejestracji,
b. utworzenia Konta,
c. logowania do Konta,
d. świadczenia usług oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu,
e. umożliwienia kontaktu pomiędzy usługobiorcą a administratorami serwisu

3. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania mu informacji handlowych pochodzących bezpośrednio od Usługodawcy oraz celem przesyłania newslettera zawierającego informacje związane z Serwisem, w tym dotyczące nowości pojawiających się w Serwisie oraz inne informacje związane z tematyką Serwisu. Na takie działanie Użytkownik może Usługobiorca wyrazić dobrowolną zgodę podczas Rejestracji.

4. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez okres korzystania z Serwisu tj. posiadania Konta w Serwisie. W przypadku usunięcia Konta wszelkie dane Użytkownika zostają usunięte.

5. Wykorzystujemy technologię Cookies w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika. Usługobiorca może nie wyrażać zgody na to, aby wpisane przez niego dane zostały zapamiętane i aby mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do danych określonych w niniejszym punkcie. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na personalizowanie Serwisu, może wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej. Szczegóły związane z Cookies określa nasza Polityka Cookies, której treść jest dostępna tutaj.

6. Wykorzystujemy dane zgromadzone w logach systemowych wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet np. adres IP Użytkownika. Wszelkie dane zgromadzone w logach systemowych w tym dane eksploatacyjne, określające aktywność Użytkownika w serwisie wykorzystywane są przez Serwis w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, szczególnie w celach technicznych oraz statystycznych.


§3. Zabezpieczenia

1. Ddokładamy najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych osobowych Usługobiorców, w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.

2. Odpowiadamy za utrzymanie poufności swoich danych dostępowych do Konta – adresu e-mail oraz hasła.

3. Wszelkie podejrzenia dotyczące występowania zagrożenia dotyczącego ujawnienia danych lub dostępu podmiotów nieuprawnionych, należy niezwłocznie zgłoś pod adresem: kontakt@selena.com.

4. Mimo zastosowania zaawansowanych środków technicznych, nie możemy w pełni zagwarantować tajemnicy składowanych i przesyłanych danych w sieci Internet.
 


§4. Postanowienia końcowe.

1. Jeżeli nie akceptujesz postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinieneś zaprzestać korzystania z Serwisu oraz usunąć Konto.

2. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia [25-05-2018].

This site is registered on wpml.org as a development site.